Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Hanako5

Pages: [1] 2 3 ... 27
1

NCL ผงาด! เดินเครื่องลุยธุรกิจ Non-Logistics  บุกตลาด Digital Marketing Services ขยายฐานรายได้
บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) ขยายอาณาจักรธุรกิจ เดินเครื่องลุยธุรกิจ Digital Marketing Services ฟากผู้บริหาร "พงษ์เทพ วิชัยกุล" เผยการลงทุนในครั้งนี้จะส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันพร้อมสร้างฐานรายได้ให้กับบริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคงและมีศักยภาพมากขึ้น

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (BOB) ซึ่ง BOB ถือหุ้นของบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (CDN) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จำนวน 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

"CDN ถือเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ด้วยประสบการณ์ด้าน IT solution และ digital content มากว่า 10 ปี และมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้สูงถึง 390 ล้านบาทต่อปี และมีอัตรากำไรขั้นต้นกว่า 43% ในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้เชื่อมั่นว่าจะเข้ามาช่วยหนุนให้เครือธุรกิจของ NCL เติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น"

กรรมการผู้จัดการ NCL กล่าวอีกว่า ธุรกิจของ CDN แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. Digital content gateway หรือ บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแพลตฟอร์มจัดการข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงแบบครบวงจร 2. Digital solution หรือ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง CND ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาเครือข่ายขนาดใหญ่, ดิจิทัลคอนเทนต์, แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์, และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ และ 3. Digital Agency หรือ บริการวางแผน, จัดทำ, และบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์แบบ One-Stop Service เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ CDN ยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ รายแรกๆของประเทศอย่าง edtguide.com ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในยุคดิจิตอล

ADVERTISEMENT


สำหรับรายละเอียดในการลงทุนในกิจการของ BOB โดย NCL จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 13.46% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในรูปแบบการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดกรอบราคาเสนอขายขั้นต่ำที่ 3.45 บาทต่อหุ้น โดยอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตามหากราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทฯจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาท หารด้วยราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) โดยคาดว่ารับโอนกิจการในครั้งนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2/2565

ทั้งนี้บริษัทฯได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวัน 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

3

เส้นทางนักลงทุน

จากกรณีองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ พบทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ซึ่งมีรหัสว่า B.1.1.529 หรือเรียกว่า “โอไมครอน”

ทั้งนี้ WHO ยังประกาศให้เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล (Variants of Concern : VOC) ตัวใหม่ล่าสุด ว่าเป็นเพราะมีจำนวนการกลายพันธุ์ที่สูงมากจนน่าวิตก และจากหลักฐานเบื้องต้นพบความเสี่ยงที่อัตราการติดเชื้อจากสายพันธุ์นี้จะสูงขึ้น มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ต่อจากเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า (B.1.617.2) ที่พบในอินเดีย ช่วงเดือนตุลาคมปี 2563 ที่ผ่านมา

กระทั่งล่าสุด ซีอีโอของบริษัท Moderna (โมเดอร์นา) กล่าวในการสัมภาษณ์กับ Financial Times โดยคาดว่าวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอน เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ และยังเตือนว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนก่อนที่บริษัทผู้ผลิตยาจะสามารถผลิควัคซีนเฉพาะเจาะจงกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๆได้

ผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรับผลกระทบ เนื่องจากนักลงทุนแห่เทขายเพื่อลดความเสี่ยง อย่างจำพวกสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้น เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่ดัชนีลงหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาFund For Fun By ธนะชัย ณ นคร 5 ธ.ค.64สังคมข่าวหุ้น


ทั้งนี้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยอาจเป็นการถอยตั้งรับแบบ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” หรืออาจหาหลุมหลบภัยในการลงทุน อย่างกองทุนที่ยังคงจ่ายเงินปันผล แม้ก่อนหน้าในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของโควิด-19 กดดันก็ตามมาแล้ว

สำหรับกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกกองได้ประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ออกมาในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน โดยประเด็นสำคัญที่น่าสนใจของกองทุนดังต่อไปนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,674.58 ล้านบาท ลดลง 32.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,469.91 ล้านบาท แต่กองทุนประกาศอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลยังสูงเหมือนเดิม ซึ่งประกาศจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ 0.22 บาท/หน่วย โดยกำหนดจ่ายวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ซึ่งมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วช่วงก่อนหน้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 9.0% ต่อปี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 2,944.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,857.87 ล้านบาท โดยทั้งนี้กองทุนมีการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ 0.26 บาท/หน่วย โดยกำหนดจ่ายวันที่ 3 ธ.ค. 2564 ซึ่งมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2564 จะอยู่ที่ 7.5% ต่อปี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 141.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 116.61 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนมีการประกาศจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ 0.17 บาท/หน่วย โดยกำหนดจ่ายวันที่ 23 ธ.ค. 2564 ซึ่งมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปี 2564 จะอยู่ที่ 7.8% ต่อปีในปี 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล หรือ ALLY โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 4.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 114.75 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากนโยบายการควบคุมพื้นที่ให้บริการในศูนย์การค้า เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้น กองทุนจึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2564

อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าในปี 2564 อัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะอยู่ที่ประมาณ 4.7% ต่อปี ตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนในปี 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน หรือ GROREIT โดยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท แต่ไม่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล เนื่องจากกองทุนจะจ่ายเงินปันผลปีละครั้ง

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์คาดว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนยังน่าพอใจเพราะยังมีกำไรอยู่ในขณะที่ภาวะธุรกิจเป็นลบในไตรมาส 3 ปี 2564

โดยข้อมูลข้างต้น บล.เคจีไอ ยังเลือก JASIF, DIF, HREIT, ALLY และ GROREIT เป็นกองทุนเด่น เนื่องจากผลการดำเนินงาน และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างแข็งแกร่ง

4
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทำแสบได้ลูกยิงสุดเหนือชั้นของ มาซูอากู ในช่วงท้ายเกมเป็นประตูชัยแซงดับ เชลซี สุดมันส์ 3-2 ส่งผลให้ทัพ "สิงห์บลูส์" แพ้นัดแรกในรอบ 9 นัด และมีโอกาสจะเสียบัลลังก์จ่าฝูงให้ แมนฯ ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล ในสัปดาห์นี้ ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ศึกฟุต.พรีเมียร์ลีก อังกฤษ คู่แรกประจำวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่สนาม ลอนดอน สเตเดี้ยม เป็นเกมลอนดอน ดาร์บี้ แมตช์ ระหว่าง เวสต์แฮม ทีมอันดับ 4 ของตาราง พบ เชลซี จ่าฝูง 

    เดวิด มอยส์ ผู้จัดการทีม "ขุนค้อน" พาทีมไม่ชนะมา 3 นัดติดต่อกันแล้ว โดยนัดนี้ปรับมาเล่นหลัง 3 หลังจาก แอรอน เครสเวลล์ มีอาการบาดเจ็บ ขณะที่แนวรุกใช้ มานูเอล ลันซินี่, จารอด โบเว่น และ มิคาอิล อันโตนิโอ 

    ด้าน เชลซี ของ โธมัส ทูเคิ่ล พาทีมไม่แพ้ใครในลีกมา 8 นัดติดต่อกัน เกมนี้ยังใช้ ไค ฮาแวร์ตซ์ ยืนเป็นหัวหอกตัวเป้า โดยมี เมสัน เมาท์น และ ฮาคิม ซีเย็ค แนเกมอยู่ด้านหลัง 

    เปิดฉากครึ่งแรกมา เชลซี เดินหน้าครองเกมบุกเข้าใส่ทันที แต่กลายเป็น เวสต์แฮม ที่ได้ทักทายก่อนในนาทีที่ 8 จากจังหวะสวนกลับ จาร์ร็อด โบเว่น หลุดเข้าเขตโทษก่อนจะซัดด้วยซ้าย.หลุดกรอบออกไป

    จากนั้นาทีถัดมา เวสต์แฮม ได้ลุ้นต่อเนื่อง อีสซ่า ดิย็อป เติมขึ้นมาทางกราบซ้ายแล้เปิดเข้าเขตโทษให้ โทมัส ซูเช็ค ขึ้นโหม่ง.หลุดเสาไกล

ADVERTISEMENT


    เชลซี ตอบโต้ขึ้นมาทันควัน และได้จบสกอร์ครั้งแรกจากการยิงด้วยขวาบริเวณหัวกระโหลกของ รีซ เจมส์ แต่ยังไม่ผ่านมือของ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ พุ่งรับไว้ได้ ในนาทีที่ 10

    หลังจากนั้น เชลซี เกือบขึ้นนำ ในนาทีที่ 26 รีซ เจมส์ เปิดเข้าเขตโทษให้ ไค ฮาแวร์ตซ์ ได้ขึ้นโหม่งเน้นๆ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ ก็ยังพุ่งรับไว้ได้อีก 

    จนกระทั่งนาทีที่ 29 ความพยายามของ เชลซี ก็มาสัมฤทธิ์ผลขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะเตะมุมทางฝั่งขวา เมสัน เมาท์น เปิดให้ ติอาโก้ ซิลวา ขึ้นโหม่งคราวนี้ ลูคัส ฟาเบียนสกี้ ปัดไม่พ้น.ข้ามเส้นเข้าประตูไป 

    เวสต์แฮม โต้กลับขึ้นมาและเกือบตามตีเสมอทันควันจากจังหวะที่ วลาดิเมียร์ คูฟาล ตวัดยิงด้วยขวาในเขตโทษ.ผ่านมือ เอดูอาร์ เมนดี้ ไปแล้วแต่ ติอาโก้ ซิลวา ยังยืนคุมเส้นสกัดออกมาได้หวุดหวิด

ADVERTISEMENT


    แต่กระนั้นนาที 38 จอร์จินโญ๋ จ่าย.คืนหลังให้ เอดูอาร์ เมนดี้ แต่สั้นเกินไป ก่อนที่นายด่านชาวเซเนกัลจะต้องแก้สถานการณ์แล้วพลาดโดน จาร์ร็อด โบเว่น ฉก.ในกรอบเขตโทษก่อนที่จะไปเสียบสกัดใส่ โบเว่น ล้มลงไปทำให้ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษให้ เวสต์แฮม ทันที แล้วเป็น มานูเอล ลันซินี่ รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดให้ เวสต์แฮม ตามตีเสมอเป็น 1-1 ในนาทีที่ 40 

    อย่างไรก็ตาม เชลซี พลิกแซงนำอีกครั้ง 2-1 ในนาทีที่ 44 จากจังหวะที่ ฮาคิม ซิเย็ค ตัด.เข้าเขตโทษให้ เมสัน เมาท์น วางเท้าซัดด้วยขวาแบบไม่จับส่ง.เสียบเสาแรกเข้าไปอย่างเหนือชั้น 

    ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มไมได้ จบครึ่งแรก เชลซี บุกนำ เวสต์แฮม 2-1

    ครึ่งหลัง เชลซี มีการปรับทัพส่ง โรเมลู ลูกากู ลงมาเล่นแทน ไค ฮาแวร์ตซ์ 

    เกมดำเนินมาถึงนาทีที่ 56 เวสต์แฮม ไล่ตามตีเสมอเป็น 2-2 เมื่อ วลาดิเมียร์ คูฟาล แตะ.ให้ จาร์ร็อด โบเว่น ปั่นเน้นนๆด้วยซ้ายส่ง.เสียบเสาไกลอย่างสวยงาม 

    เจ้าถิ่นเกือบจะพลิกแซง ในนาที 75 มิคาอิล อันโตนิโอ หลุดไปถึงสุดเส้นหลังแล้วไหล.มาที่เสาไกลให้ จาร์รอด โบเว่น สอดมาล้มตัวซัดแบบโล่งๆแล้วแต่.ไม่ตรงกรอบชวดได้ประตูแบบน่าเสียดาย 

    ท้ายเกมนาที 87 เวสต์แฮม ทำช็อกแซงนำเป็น 3-2 อาตูร์ มาซูอากู หลอกยิงที่นอกเขตโทษยิงติดไซด์ก้อยส่ง.เสียบเสาแรกเข้าไปอย่างเหนือชั้น

    เวลาที่เหลือ เชลซี ไล่ไม่ทันจบเกมบุกไปแพ้ เวสต์แฮม 2-3 แพ้นัดแรกในรอบ 9 นัด และมีโอกาสจะเสียบัลลังก์จ่าฝูงให้ แมนฯ ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล ในสัปดาห์นี้

    

รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม 

เวสต์แฮม (4-2-3-1) : ลูคัส ฟาเบียนสกี้ - อิสซ่า ดิย็อป, เคร็ก ดอว์สัน, เคิร์ต ซูม่า - เบน จอห์นสัน (อาตูร์ มาซูอากู น.45+2), โทมัส ซูเช็ค, เดแคลน ไรซ์, วลาดิเมียร์ คูฟาล - จาร์ร็อด โบเว่น, มานูเอล ลันซินี่ - มิคาอิล อันโตนิโอ

เชลซี (3-4-2-1) : เอดูอาร์ เมนดี้ - อันเดรส คริสเตนเซ่น, ติอาโก้ ซิลวา, อันโตนิโอ รือดิเกอร์ - รีซ เจมส์, รูเบน ลอฟตัส-ชีค, จอร์จินโญ่, มาร์กอส อลอนโซ่ - ฮาคิม ซิเย็ค, เมสัน เมาน์ท - ไค ฮาแวร์ตซ์

5
"เสือใต้" บาเยิร์น มิวนิค ยังคงความแกร่งในลีก "เลวานดอฟสกี้" จัดคนเดียวสองเม็ด บุกกำราบ "เสือเหลือง" ดอร์ทมุนด์ 3-2 ส่ง พี่เสือ เก็บคะแนนฉีกหนีทีมเจ้าบ้านเป็น 4 แต้ม ในการแข่งขัน ศึกฟุต.บุนเดสลีกา เยอรมัน คืนวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา
สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค

     ศึกฟุต.บุนเดสลีกา เยอรมัน คืนวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา "เสือใต้" บาเยิร์น มิวนิค นำจ่าฝูงลีก แม้ฟอร์มช่วงหลังมีหลุดแพ้ ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ใส่ชุดใหญ่ "มุลเลอร์,ซาเน่,เลวานดอฟสกี้" พร้อมบุกรบ "เสือเหลือง" ดอร์ทมุนด์ ที่ไล่ล่าหัวฝูงเช่นกัน มาร์โค โรเซ่ วางอาวุธหนักทั้ง "ฮาแลนด์-รอยส์" ยิงสู้เน้นสามแต้ม

     เจ้าถิ่นเฮตั้งแต่หัววัน  จู๊ด เบลลิงแฮม หยอด.ริมเส้นทางซ้าย ยูเลี่ยน บรันด์ท เกี่ยว.ลงในเขตโทษพร้อมแตะหลบ อัลฟองโซ่ เดวิส แล้วซัดส่ง.เข้าประตู เสือเหลือง นำเร็ว 1-0 ห้านาทีแรก

     แต่เพียงแค่นาทีที่ 9 มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ เปิด.แดนหลังติดเท้า โธมัส มุลเลอร์ ที่ยกดักพร้อมโหม่งต่อให้ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ สปีดฉก.ลากมายิงทางขวาในเขตโทษ หนีตัว เกรกอร์ โคเบล ทีมเยือนตีคืน 1-1 

     เสือใต้ได้บุกนาทีที่ 18 คิงส์เล่ย์ โกมัน วาง.โด่งเข้าหน้ากรอบเขตโทษ ,โธมัส มุลเลอร์ ตั้งข้างเท้าซัดตามน้ำ ทว่า.ออกข้างซ้ายกรอบประตูแทน

ADVERTISEMENT


     มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ เติมสูงดันโหม่งพลาดเข้าทาง ลีรอย ซาเน่ กระชาก.จ่ายออกขวา คิงส์เล่ย์ โกมัน ซัดไกลทันที.ติดมือ เกรกอร์ โคเบล ยืนทุบทิ้งไว้ นาทีที่ 26

     สามนาทีต่อมา เออร์ลิง ฮาแลนด์ ถอยต่ำแตะ.ทำชิ่งกับ มาร์โค รอยส์ จนหัวหอกร่างยักษ์ วิ่งฉีกแนวรับเสือใต้ หลุดซัดในเขตโทษ โชคไม่ดี.กลิ้งออกข้างเสาสองด้านขวาอย่างน่าเสียดาย

     เข้าช่วงนาทีที่ 43 โธมัส เมอนิเย่ร์ โยนฟรีคิกระยะ 30 หลา .ลอยถึง มานูเอล อคานจี ใช้เท้ากะแหย่.ทำสกอร์ ทว่าเจ้าตัวโดนเช็คกับดักล้ำหน้า

     และแล้วช็อตต่อมานาทีที่ 44 โกร็องแต็ง โตลิสโซ่ ทิ้ง.ให้ อัลฟองโซ่ เดวิส เจาะจี้เขตโทษด้านซ้ายปาดเรียด .เลยมากลาง ราฟาแอล เกร์เรยโร่ เตะสกัดชนตัว มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ กระดอนและเป็น คิงส์เล่ย์ โกมัน จัดการซัดทะลุแนวรับเสือเหลืองที่มาขวาง เสยเพดานตาข่าย หมดครึ่งแรก บาเยิร์น พลิกนำ 2-1

ADVERTISEMENT


     เสือเหลืองตีคืนสำเร็จครึ่งหลังนาทีที่ 48 โธมัส เมอนิเย่ร์ ครอส.จากขวากระดอนพื้น ดาโยต์ อูปาเมกาโน่ พักอกไม่ดี. จู๊ด เบลลิงแฮม เก็บตกพร้อมถ่ายไปที่ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ปั่น.โค้งหนี มานูเอล นอยเออร์ เช็คเสาในฝั่งขวาสุดสวย

     ลีรอย ซาเน่ ลองหวดฟรีคิกเกือบ 25 หลาตรงกลาง .แหวกกำแพงแข้งเจ้าถิ่น ทว่าน้ำหนักเบาไร้อันตราย นายทวารเสือเหลืองตะครุบสบาย นาทีที่ 52

     นาทีถัดมามีจังหวะน่าสนของเกม เมื่อ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ส่ง.ทำทางไปที่ มาร์โค รอยส์ ในเขตโทษก่อนถูก ลูกัส แอร์กน็องเดซ เบียดล้ม แต่กรรมการกลับเมินเช็ควีเออาร์ ปล่อยเกมเล่นเช่นเดิม

     อีกห้านาที มาร์โค รอยส์ ไหล.ในเขตโทษฝาก เออร์ลิง ฮาแลนด์ ซัด.พุ่งตรงกรอบแต่เจอ เบนฌาแม็ง ปาวาร์ ยืนบังวิถี.ช่วยเสือใต้พ้นอันตรายช็อตนี้ 

     เกิดเหตุชวนหวาดเสียวนาทีที่ 69 ยูเลี่ยน บรันด์ท เทคตัวโหม่งหัวชนกับ ดาโยต์ อูปาเมกาโน่ จนเข้งเสือเหลืองน็อกกลางอากาศ ทีมแพทย์รีบลงดูอาการ แต่ข่าวดีเจ้าตัวรู้สึกตัว ถูกหามออกจากสนาม เปลี่ยนเอา มาริอุส โวล์ฟ

     เชิ้ตดำตัดสินใจหยุดดูวีเออาร์ หลังเห็น มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ ก้มหน้าแต่ใช้แขนโดน. ชี้จุดโทษให้ฝั่งพี่เสือ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ รับอาสาสังหารตุงประตู ทีมเยือน นำอีกครั้ง 3-2 นาทีที่ 77 โดย มาร์โค โรเซ่ นายใหญ่เสือเหลืองถูกตะเพิดพ้นข้างสนามด้วย

     ช่วงทดเจ็บ 90+9 โกร็องแต็ง โตลิสโซ่ ได้.หลุดมายิงประตูแบบโล่งโจ้ง หลังนายด่านเสือเหลืองดันช่วยเกมบุก ทว่ามิดฟิลด์ทีมเยือนซัดไม่ตรงกรอบ จบเกม บาเยิร์น มิวนิค บุกชนะ ดอร์ทมุนด์ 3-2  เก็บคะแนนฉีกหนีทีมเจ้าบ้านเป็น 4 แต้ม

รายชื่อผู้เล่นที่ลงสนาม

ดอร์ทมุนด์ (4-3-1-2): เกรกอร์ โคเบล,โธมัส เมอนิเย่ร์,มานูเอล อคานจี,มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์,ราฟาแอล เกร์เรยโร่ (นิโค ชูลซ์ น.82),จู๊ด เบลลิงแฮม,เอ็มเร่ ชาน,มาห์มูด ดาห์อูด (ดอนเยลล์ มาเล่น น.60),ยูเลี่ยน บรันด์ท (มาริอุส โวล์ฟ น.69),เออร์ลิง ฮาแลนด์ (ชเตฟเฟ่น ทิกเก็ส น.82),มาร์โค รอยส์

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1): มานูเอล นอยเออร์,เบนฌาแม็ง ปาวาร์,ดาโยต์ อูปาเมกาโน่,ลูกัส แอร์กน็องเดซ (นิคลาส ซือเล่ น.74),อัลฟองโซ่ เดวิส,เลออน โกเรทซ์ก้า (จามาล มูเซียล่า น.65),โกร็องแต็ง โตลิสโซ่,คิงส์เล่ย์ โกมัน (ต็องกีย์ เนียงซู น.88),โธมัส มุลเลอร์,ลีรอย ซาเน่ (แซร์จ นาบรี้ น.65),โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

6
QR Code คือ  อะไร

คิวอาร์โค๊ดต้นกำเนิดมาจาก ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การจดทะเบียนของบริษัท Denso Wave (เดนโซ-เวฟ) ตั้งแต่ปี 1994 QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ย่อมาจากคำว่า Quick Response (ควิ๊ก เรสปอน) ซึ่งคิวอาร์โค๊ดถูกปรับปรุงต่อยอดมาจาก Barcode ให้สามารถใช้งานง่ายขึ้น แถมยังเก็บข้อมูลได้มากกว่า รูปแบบของคิวอาร์โค๊ดจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ผ่านการเข้ารหัสดิจิตอล ซึ่งเมื่อใช้กล้องถ่ายรูปสแกนอ่านรหัสแล้วโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลต่างๆทั้งยังข้อความ รูปภาพวิดีโอหรือลิงก์เพื่อไปสู่เว็บได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาพิมพ์ นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับในการดึงคนจากออฟไลน์ไปสู่โลกออนไลน์ โดยเหตุนั้นคิวอาร์รหัสจึงมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดตัวอักษร จำนวน แล้วก็ Binary เป็นต้นว่า ชื่อเว็บไซต์, เบอร์โทรศัพท์, ข้อความ, Emailฯลฯ 

การใช้แรงงานคิวอาร์โค๊ด

qr code สร้าง มีแนวทางการทำงานคล้ายๆกับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่การอ่าน Barcode จะต้องใช้สแกนเนอร์ยิงเลเซอร์ แล้วต่อจากนั้นสแกนเนอร์ก็จะแปลง Barcode เป็นข้อมูลสินค้าชิ้นนั้นๆส่วนQR Code นั้นเพียงนำ โทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง มาสแกนคิวอาร์โค๊ด คอยชั่วประเดี๋ยว เครื่องจะอ่านคิวอาร์รหัสสีดำ ออกมาเป็นตัวหนังสือที่มีข้อมูลเยอะมากที่ถูกบันทึกเอาไว้แสดงผลลัพธ์ให้เรามองเห็นข้อมูลนั้นโดยทันทีซึ่งมีความรวดเร็วรวมทั้งเกิดการผิดพลาดน้อยด้วย

คุณประโยชน์ซึ่งมาจากคิวอาร์โค้ด
 ด้านเหตุเพราะความรวดเร็ว เนื่องจากเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากจะมีมือถือกันทุกคนและก็มือถือในตอนนี้ ก็มีกล้องถ่ายรูปเกือบทุกรุ่นแล้ว คุณประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code เป็นการแสดง URL ของเว็บ เพราะว่า URL โดยธรรมดาแล้วจะจดจำ ยากเนื่องจากว่ายาวและก็ครั้งคราวก็จะสลับซับซ้อนมากมาย แต่ว่าด้วย QR Code พวกเราเพียงแต่ยกมือถือมาสแกน QR Code ที่พวกเราพบเห็นตามสินค้าต่างๆ, นามบัตร, วารสาร อื่นๆอีกมากมาย แล้วโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะลิ้งค์เข้าเว็บเพจที่ QR Code นั้นๆบันทึกข้อมูลอยู่อัตโนมัติ7


ศบค.เผย รายงานล่าสุด โควิดกลายพันธุ์โอมิครอน ระบาดแล้ว 39 ประเทศ ระบุผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย มี 2 กลุ่ม เสี่ยงสูง 333 ราย เสี่ยงต่ำ 453 ราย ขณะนี้เร่งติดตามตัวเพื่อทำการตรวจซ้ำ ขณะที่คลัสเตอร์ใหม่ในไทยพบ 7คลัสเตอร์ แต่ยอดผู้ติดเชื้อไม่มากนัก

3 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงถึง สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 264,439,993 ราย อาการรุนแรง 87,000 ราย รักษาหายแล้ว 238,471,087 ราย และเสียชีวิต 5,249,487 ราย

 

ศบค. เผยโควิดกลายพันธุ์แพร่กระจายหนัก ย้ำ เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 786 ราย

ส่วนอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 49,716,825 ราย

2. อินเดีย จำนวน 34,609,741 ราย

3. บราซิล จำนวน 22,118,782 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 10,329,074 ราย

5. รัสเซีย จำนวน 9,703,107 ราย

ศบค. เผยโควิดกลายพันธุ์แพร่กระจายหนัก ย้ำ เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 786 ราย

โดย ประเทศไทย ติดอยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,130,641 รายยอดผู้ป่วยโควิดในยุโรปยังพุ่ง

ศบค. เผยโควิดกลายพันธุ์แพร่กระจายหนัก ย้ำ เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 786 ราย
ถ้าดูในประเทศ 20 อันดับแรก (แถบสีเหลือง) จะพบว่าเป็นประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อสูงในหลักหลายหมื่นราย อันดับหนึ่ง ยังเป็นสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นกว่า 1.3 แสนราย เสียชีวิต 1,264 คน อันดับ 4 เป็นสหราชอาณาจักร ยอดติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 53,945 ราย อันดับ 5 รัสเซีย เพิ่มขึ้น 33,389 ราย อันดับ 6 เป็นตุรกี อันดับ 7 เป็นฝรั่งเศส และอันดับ 9 เยอรมนี เพิ่มขึ้นมากกว่า 73,486 ราย และประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง ยังมีโปแลนด์ 27,356 ราย รวมถึงเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่มขึ้นมา 23,043 ราย

ศบค. เผยโควิดกลายพันธุ์แพร่กระจายหนัก ย้ำ เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 786 ราย

“เมื่อมาดูประเทศที่พบสายพันธุ์กลายพันธุ์โอไมครอน วันนี้มีรายงานพบใน 39 ประเทศ โดยมีประเทศที่พบโอไมครอนเพิ่มเติม ได้แก่ กานา นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) ซาอุดิอาระเบีย และอินเดีย (ตามตาราง)” แพทย์หญิงสุมนี กล่าว

 


โควิดกลายพันธุ์โอมิครอน ลุกลามไปแล้ว 39 ประเทศ

“ 39 ประเทศที่พบโอมิครอน ในวันนี้ ส่วนใหญ่แล้ว เป็นการพบการนำเข้าจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศนั้น ๆ เช่น สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาใต้แล้วเข้าไปที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ซาอุดิอาระเบียพบผู้ติดเชื้อที่มาจากแอฟริกาตอนเหนือ ส่วนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอาหรับและเป็นรายแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย ”

 

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนใน 39 ประเทศคิดแล้วก็ยังไม่ถึง 1% ของผู้ติดเชื้อในประเทศนั้น ๆ แสดงว่ายังไม่มีการติดเชื้อโอไมครอนในประเทศกันเอง

8


ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 168 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากครอบครัว ที่ทำงาน มีบุคคลากรแพทย์ 2 ราย คลัสเตอร์ค่ายทหารยังระบาดต่อเนื่องล่าสุด พบอีก 2 ราย สะสม 1,808 ราย ยังพบในคลัสเตอร์บริษัทใหญ่หลายแห่ง

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 168 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม 763 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเกณฑ์ อ.สัต.บ (ทหารเกณฑ์) 2 ราย สะสม 1,808 ราย มีการระบาดอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้ 2. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 4 ราย สะสม 5,120 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,808 ราย 3. Cluster บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 4. Cluster บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 38 ราย 5. Cluster บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 12 ราย 6. Cluster บริษัท ยองริม เทคไทย จำกัด อ.บ้านบึง 3 ราย 7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 5 ราย 8. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย 9. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด(เชียงใหม่ 2 ราย,กรุงเทพมหานคร 1 ราย) 10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ในครอบครัว 55 ราย,สถานที่ทำงาน 29 ราย,บุคคลใกล้ชิด 5 ราย,ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย)11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 9 ราย 12. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 40 ราย


ณ 4 ธันวาคม 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,850,001 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,367 คน ปอดอักเสบ 11 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน เสียชีวิต 4 คน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 156,153 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 479,072 คน รวม 635,225 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 674 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ 4,473 คน ปอดอักเสบ 54 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 คน เสียชีวิต 30 คน

9


บล.กสิกรไทย มองว่า ดัชนีหุ้นไทย (SET) มีแนวรับที่ 1,575 และ 1,565 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,600 และ 1,610 จุด ตามลำดับสำหรับสัปดาห์ถัดไป (6-10 ธ.ค.) โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ทิศทางเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลนำเข้าและส่งออกเดือนต.ค. รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ย. ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/64 ของญี่ปุ่นและยูโรโซน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจเดือนพ.ย. ของจีน อาทิ ดัชนีราคาผู้ผลิตและผู้บริโภค ข้อมูลนำเข้าและส่งออก

หุ้นไทยร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,588.19 จุด ลดลง 1.39% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 98,285.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.03% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 0.88% มาปิดที่ 560.13 จุด

10

"แตนอาละวาด" เจอเกมยากๆติดต่อกัน หลังนัดที่แล้วเพิ่งพ่ายให้ เชลซี เกมนี้ต้องเจอกับงานหิน แมนฯ ซิตี้ โดยหวัง โจชัว คิง หอกตัวเก่งล่าตาข่าย ส่วนทางฝั่ง เป๊ป ฟอร์มสุดยอดชนะมา 6 เกมติดทุกรายการแล้ว โดยเเกมรุกพร้อมส่ง ราฮีม สเตอร์ลิง และริยาด มาห์เรซ ปั่นป่วนเจ้าถิ่นเพื่อลุ้นชัยไล่จี้กดดัน เชลซี ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.นี้ เวลา 00.30 น.
ปรีวิวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
วัตฟอร์ด (17) - แมนฯ ซิตี้ (2) 
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 
เวลา : 00.30 น. ถ่ายทอดสด TPF HD 1 (600) 
สนาม : วิคาเรจ โร้ด 

สภาพทีมโดยทั่วไป 

วัตฟอร์ด 

    เคลาดิโอ รานิเอรี่ กุนซือวัตฟอร์ด พาทีมแพ้เชลซี 1-2 ในเกมล่าสุด เป็นการแพ้ 2 นัดติด 

    สภาพทีมเกมนี้ "ทิงเคอร์แมน" ปัญหายังเพียบเหมือนเดิม ล่าสุดก็จะชวดใช้งานอดัม มาซิน่า ที่เจ็บเพิ่มมาในเกมแพ้สิงห์ 

ADVERTISEMENT


    เช่นเดียวกับพวกที่เดี้ยงอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเบน ฟอสเตอร์ (โคนขาหนีบ), นิโกล่าส์ เอ็นกูลู (เอ็นหลังหัวเข่า), ฟรานซิสโก้ เซียร์รัลต้า (เอ็นหลังหัวเข่า), อิสไมล่า ซาร์ (เข่า), เคน เซม่า (เข่า) และ ปีเตอร์ เอเตโบ (ต้นขา) ก็ยังวืดเหมือนเดิม 
    
แมนฯ ซิตี้ 

    เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนฯ ซิตี้ พาทีมเบียดชนะแอสตัน วิลล่า 2-1 ในเกมล่าสุด เป็นการคว้าชัย 6 นัดติด 

    ความพร้อมเกมนี้ "เป๊ป" จะได้อายเมริค ลาปอร์กต์ พ้นโทษแบนกลับมา ส่วนแจ็ค กรีลิช และ ฟิล โฟเด้น ฟิตกลับมาเป็นสำรองได้ตั้งแต่เกมก่อน

    แต่ในรายของเควิน เดอ บรอยน์ ที่ติดโควิดยังชวด เช่นเดียวกับเฟร์ราน ตอร์เรส (เท้า) ที่มีเดี้ยงยาวอยู่ก่อนแล้ว 

ADVERTISEMENT


    ส่วนจอห์น สโตนส์, ไคล์ วอล์คเกอร์ และ อิลคาย กุนโดกัน 3 ตัวหลักที่ไม่สมบูรณ์ จนพลาดเกมมิดวีกแบบเซอร์ไพรส์ ยังต้องรอทดสอบความฟิต 

นักเตะที่คาดว่าจะลงสนาม        

    วัตฟอร์ด (4-1-4-1) : ดาเนี่ยล บัคมันน์ - กิโก้ เฟเมเนีย, วิลเลี่ยม ทรูสต์-เอก็อง, เคร็ก แค็ธคาร์ท, แดนนี่ โรส - อิมราน ลูซ่า - เอ็มมานูเอล เดนนิส, ทอม เคลฟเวอร์ลี่ย์, มุสซ่า ซิสโซโก้, ชูเอา เปโดร - โจชัว คิง 

    ผู้จัดการทีม : เคลาดิโอ รานิเอรี่ 

    แมนฯ ซิตี้ (4-3-3) : เอแดร์ซอน โมราเอส - ชูเอา กานเซโล่,  รูเบน ดิอ๊าส, อายเมริค ลาปอร์กต์, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ - โรดรี เอร์นานเดซ, แฟร์นันดินโญ่, แบร์นาร์โด้ ซิลวา - ริยาด มาห์เรซ, กาเบรียล เชซุส, ราฮีม สเตอร์ลิง 

    ผู้จัดการทีม : เป๊ป กวาร์ดิโอล่า 

    ผู้ตัดสิน : เควิน เฟรนด์ 

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุด
วัน/เดือน/ปี    รายการ    ผลการแข่งขัน
22/07/20    พรีเมียร์ลีกวัตฟอร์ด0 - 4แมนฯ ซิตี้
21/09/19    พรีเมียร์ลีกแมนฯ ซิตี้8 - 0วัตฟอร์ด
18/05/19    เอฟเอ คัพแมนฯ ซิตี้6 - 0วัตฟอร์ด
10/03/19    พรีเมียร์ลีกแมนฯ ซิตี้3 - 1วัตฟอร์ด
05/12/18    พรีเมียร์ลีกวัตฟอร์ด1 - 2แมนฯ ซิตี้

ผลงาน 5 นัดหลังสุด
วัตฟอร์ด
01/12/21 แพ้ เชลซี 1-2 (เหย้า) พรีเมียร์ลีก
28/11/21 แพ้ เลสเตอร์ 2-4 (เยือน) พรีเมียร์ลีก
20/11/21 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 4-1 (เหย้า) พรีเมียร์ลีก
07/11/21 แพ้ อาร์เซน่อล 0-1 (เยือน) พรีเมียร์ลีก
30/10/21 แพ้ เซาธ์แฮมป์ตัน 0-1 (เหย้า) พรีเมียร์ลีก

แมนฯ ซิตี้ 
01/12/21 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-1 (เยือน) พรีเมียร์ลีก
28/11/21 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (เหย้า) พรีเมียร์ลีก
24/11/21 ชนะ เปแอสเช 2-1 (เหย้า) ชปล.
21/11/21 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (เหย้า) พรีเมียร์ลีก
06/11/21 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-0 (เยือน) พรีเมียร์ลีก

11


กรุงเทพโพลล์เผย ร้อยละ 88.5 มองการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์โควิด-19 โดยร้อยละ 60.8 ไม่อยากลงทุนกลัวล้มเหลว

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 64 กรุงเทพโพลล์ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19 ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,180 คน พบว่า

เมื่อถามคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ(เจ้าของธุรกิจ) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่าเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคต รองลงมาร้อยละ 47.6 ระบุว่าตนเองมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ และร้อยละ 44.3 ระบุว่าตนเองมีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคตข้างหน้า

อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 ระบุว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์ขณะนี้ รองลงมาร้อยละ 60.8 ระบุว่าไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว และร้อยละ 58.0 ระบุว่าตนเองไม่รู้จักผู้ประกอบการหรือมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนในการริเริ่มธุรกิจ

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 ระบุว่าไม่มีเงินทุนมากพอ รองลงมาร้อยละ 44.8 ระบุว่ากลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และร้อยละ 36.7 ระบุว่ากลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน

12

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ได้ตรวจพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในอย่างน้อย 38 ประเทศทั่วโลก แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว ขณะที่มีการเตือนว่าโอไมครอนอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

เว็บไซต์เดอะการ์เดียน.คอมรายงานว่า สหรัฐและออสเตรเลียเป็นประเทศล่าสุดที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนภายในประเทศ ขณะที่การระบาดของโอไมครอนทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิดในแอฟริกาใต้พุ่งทะลุ 3 ล้านรายแล้ว

WHO เตือนว่า อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อบ่งชี้ว่า ไวรัสโอไมครอนแพร่เชื้ออย่างไร และทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นหรือไม่ รวมทั้งประสิทธิภาพของการรักษาและวัคซีนในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว

นายไมเคิล ไรอัน ผู้อำนวยการด้านสถานการณ์ฉุกเฉินของ WHO ระบุว่า "เรากำลังจะได้คำตอบที่ทุก ๆ คนต้องการ"
WHO เปิดเผยในวันศุกร์ (3 ธ.ค.) ว่า ยังไม่มีรายงานการพบผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน แต่การแพร่ระบาดของโอไมครอนทำให้มีการเตือนว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในยุโรปจำนวนมากกว่าครึ่ง อาจติดเชื้อจากโอไมครอนในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า

13
เครื่องรีดพีวีซีเครื่องรีดพลาสติก หรือ เครื่องรีดท่อพีวีซี

เครื่องรีดพลาสติก ถูกออกแบบมาให้ดูมีความสวยงาม ง่ายต่อการใช้งานและฟังค์ชั่นไม่ซับซ้อนทั้งตัวแผงควบคุมเครื่องจักร, การปรับน้ำร้อนน้ำเย็น, การตั้งไฟตรงหัวเครื่องจักร และ วงจรไฟของเครื่องจักร ถูกออกแบบและคิดค้นมาให้ดูง่ายต่อการควบคุม รวมถึงโมลของชิ้นงานที่ติดมากับเครื่องนั่นก็ถูกคิดค้นให้ง่ายต่อการติดตั้งด้วยเช่นกัน โมลที่ติดไปกับเครื่องนั้นขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้าสั่ง การผลิตท่อน้ำพีวีซี นั่นมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับว่าทางลูกค้าต้องการให้ชิ้นงานมีขนาดเท่าไหร่ ขนาดของเครื่องจักรจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ เครื่องรีดพลาสติก หรือ เครื่องผลิตชิ้นงานพลาสติก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Extrution Machine เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการผลิตชิ้นงานที่เป็นเส้น ขอเน้นย้ำตรงนี้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ชิ้นงานโปรไฟล์ที่ติดตั้งหรือตกแต่งบ้าน บัวเชิงผนัง วงกบประตู เซี้ยม หรือแม้กระทั้งผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้สำหรับตกแต่งภายนอก ท่อรางแอร์ ท่อพีวีซี ท่อฟ้า ท่อเหลือง ท่อดำ ท่อน้ำดื่มต่างๆ เป็นต้น

Line : Lakkana99 , 0812079977
เบอร์ติดต่อ : 081-6428557 (คุณสมนึก) , 081-6428556 (คุณลักขณา)
เรียบเรียงบทความโดย : https://www.cctgroup.co.th 

14
เซี้ยมพีวีซี เซี้ยม หรือ เซี้ยมพีวีซี
เซี้ยม (เซี้ยมพีวีซี) เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทำจากผงพีวีซีเกรดเอ  มีความเหนียว ยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย สามารถใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือเข้าโครงการก่อสร้างต่างๆได้ ตัดต่อได้ตามขนาดความยาวของเซี้ยมปูน สีของเซี้ยมมีทั้งหมด สีดำ สีเทา หรือสีตามสั่ง ขนาดความยาวมาตราฐาน 2.00 , 2.50 , 2.70 เมตร หรือความยาวตามสั่ง
ประโยชน์ของ เซี้ยมพีวีซีสำเร็จรูป ได้แก่
– ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการก่อสร้าง
– ทำให้มีความคมชัดของมุมเหลี่ยมเสา-คาน
– สามารถยึดเกาะปูนได้ดี เพราะมีรูเจาะไว้ยึดเกาะทั้งสองด้าน
– สีของเซี้ยมพีวีซี สีเทา สีดำ

Line : Lakkana99 , 0812079977
เบอร์ติดต่อ : 081-6428557 (คุณสมนึก) , 081-6428556 (คุณลักขณา)
เรียบเรียงบทความโดย : https://www.cctgroup.co.th 

15
บัวเชิงผนัง บัวพีวีซี บัวพื้น ราคาถูกและได้คุณภาพ ส่งตรงจากโรงงาน

บัวพื้น หรือ บัวเชิงผนัง ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ไว้สำหรับปิดขอบพื้น ที่เป็นรอยไม่สวยงาม ใช้ติดตั้งเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ ปิดรอยต่อชนระหว่างผนังกับพื้น และป้องกันรอยสกปรกต่างๆ ใช้เป็นตัวจบงานหรือกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วน อย่างที่บอกว่าข้างต้นแหละครับ บัวเชิงผนัง หรือบางคนอาจจะคุ้นหูกับการเรียกว่า บัวเชิงผนังพีวีซี ความหมายตรงตัวอยู่แล้วก็คือบัวเชิงผนังที่ถูกผลิตมาจาก PVC นั้นเอง มีความแข็งแรงและทนทานมาก ทนทานทั้งแรงกระแทกจากการติดตั้งและยังกันน้ำอีกต่างหาก รวมถึงกันปลวกที่จะมาเกาะกินตัววัสดุด้วยเช่นกัน บัวเชิงผนัง ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุอย่างดี พีวีซี ที่นำมาผลิตนั้นมีคุณภาพเกรด A
ซึ่งจะต่างกับ พีวีซี รีไซเคิลโดยชัดเจน เราจะสังเกตุได้จากตัวชิ้นงานจะมีความแข็งแรงและทนทานมาก บัวเชิงผนังที่ทางเราจำหน่ายนั้นมีหลายขนาดมากตั้งแต่ 2′ , 3′ , 3.8′ และ 4′ ความยาวจะอยู่ที่ 2.4เมตร – 3เมตร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าต้องการขนาดความยาวเท่าไหร่ และที่ขาดไม่ได้เลยคือพื้นผิวหรือลวดลายของบัวเชิงผนังที่ทางโรงงานมีหลายแบบหลายลายให้ลูกค้าได้เลือกสรรค์

ติดต่อ : 
Email : info@cctgroup.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0816428556-7
Line ID : Lakkana99
Website : https://www.cctgroup.co.th 

Pages: [1] 2 3 ... 27