ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 56,290 ล้านบาท

  • 0 Replies
  • 11 Views
*

Chanapot

  • *****
  • 1491
    • View Profile
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 56,290 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขาย สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 3,331 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,913 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 478 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.21% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้
Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของ นักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 478 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 478 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน พ.ย.64 เพิ่มขึ้น 2.71% (YoY) ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 28,000 ราย สู่ระดับ 222,000 ราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 240,000 ราย สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับลดลง 2,400 ล้านบาท จาก 998,056 ล้านบาท ในสัปดาห์ ก่อนหน้าเป็น 995,656 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของ นักลงทุนต่างชาติ 316 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย             03-12-2021   %Change
มูลค่าการซื้อขาย              56,290.21 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  0.49 %    0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี     0.52 %    0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี     1.21 %    0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร       ล้านบาท      %Change
ตั๋วเงินคลัง        12,389.82       +379 %
พันธบัตรรัฐบาล     11,381.74        -46 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล     0.00          n/a
พันธบัตร ธปท.     22,219.23        -57 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ       0.00       -100 %
หุ้นกู้เอกชน         6,224.77       +150 %
พันธบัตรต่างประเทศ      0.00       -100 %

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า