Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Ailie662

Pages: [1] 2 3 ... 26
1
บริทาเนีย' หรือ BRI เคาะราคาขายสุดท้าย IPO ที่ 10.50 บาทต่อหุ้น  ปลื้มนักลงทุนสถาบันจองล้นกว่า 10 เท่า  ดีเดย์เสนอขายวันที่ 7 - 9 ธ.ค.

'บมจ.บริทาเนีย' หรือ BRI ประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย ที่ 10.50 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 10 เท่า พร้อมเปิดให้ผู้ถือหุ้นของ ORI ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (Pre-emptive Right) จองซื้อในวันที่ 7 - 9 ธันวาคมนี้ ส่วนนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันจองซื้อวันที่ 13 - 15 ธันวาคมนี้ ชูผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่น ทำรายได้รวมปี 2561 - 2563 เติบโตเฉลี่ย 113.16% และงวด 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 2,808.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน วางกลยุทธ์พัฒนาโครงการในทำเลใกล้แหล่งคมนาคม นิคมอุตสาหกรรม และจังหวัดที่ได้ประโยชน์จาก EEC

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 10.00 - 10.50 บาทต่อหุ้น และทำการสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้ออย่างล้นหลามที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 10.50 บาทต่อหุ้น จึงกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย ที่ 10.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น

ทั้งนี้ บมจ.บริทาเนีย จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 252,650,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 29.6 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายการพัฒนาโครงการ ชำระคืนเงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ บมจ.บริทาเนียจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (Pre-emptive Rights) จองซื้อในวันที่ 7 - 9 ธันวาคมนี้ ได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) จองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th 2) ยื่นใบจองซื้อ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อหุ้นในส่วน Pre-emptive Rights และ (3) จองซื้อทางโทรศัพท์บันทึกเทป (สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น) โดยสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ไม่กำหนดอัตราสูงสุดการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ) อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้น ORI จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ORI ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบไฟลิ่งและหนังสือชี้ชวน

ADVERTISEMENT


ส่วนนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ จองซื้อในวันที่ 13 - 15 ธันวาคมนี้ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI กล่าวว่า บริษัทฯ เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยมีโครงการครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ 1. "ไบรตัน" เป็นโครงการบ้านแฝด และทาวน์โฮม ในพื้นที่ปริมณฑล และต่างจังหวัด จับกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน (First Jobber) 2. "บริทาเนีย" เป็นโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม จับกลุ่มลูกค้าที่เริ่มต้นสร้างครอบครัว พนักงานบริษัทและเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 3. "แกรนด์ บริทาเนีย" เป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดระดับพรีเมียม จับกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานระดับผู้บริหาร เจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ และ 4. "เบลกราเวีย" เป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ จับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่และคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จเร็ว

บริษัทฯ มีวิชั่นเป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอยู่อาศัยและยกระดับการใช้ชีวิต โดยการพัฒนาโครงการได้วางกลยุทธ์ให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งของโครงการเป็นอันดับแรก เน้นทำเลใกล้แหล่งคมนาคมขนส่งที่สำคัญ เช่น ทางด่วนหรือถนนสายหลัก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีโครงการบางส่วนอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับประโยชน์จากการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราเติบโตของประชากรสูง แวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Design) เพื่อสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยและสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยยึดหลัก Human Centric ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานและปัญหาของผู้อยู่อาศัย เพื่อออกแบบบ้านที่สามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ รวมถึงนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการออกแบบบ้านภายใต้แนวคิด B Genius Mode เช่น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการความปลอดภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น พร้อมทั้งวางกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy โดยเลือกพัฒนาโครงการและพิจารณาทำเลที่ยังมีการแข่งขันไม่รุนแรง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีโครงการที่ปิดการขายแล้ว 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 2,028 ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 13 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 17,550 ล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 6 โครงการ ที่จะเปิดขายในช่วงไตรมาส 4/2564 รวมมูลค่าโครงการประมาณ 4,300 ล้านบาท และวางแผนพัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด 9 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 10,800 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยเปิดตัวในปี 2565 เช่น โครงการบริทาเนีย ราชพฤกษ์ - นครอินทร์ มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท, โครงการบริทาเนีย อุดร-ดุษฎี มูลค่าโครงการ 650 ล้านบาท, โครงการบริทาเนีย ระยอง มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท เป็นต้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 - 2563 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 515.47 ล้านบาท 1,561.01 ล้านบาท และ 2,342.09 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 113.16% และมีกำไรสุทธิ 71.65 ล้านบาท 207.14 ล้านบาท และ 348.72 ล้านบาทตามลำดับ เติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ส่วนในงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้รวม 2,808.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 452.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.92% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่และโครงการในปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

2

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวผันผวนในช่วงเปิดตลาดเช้าวันนี้ โดยยังคงถูกกดดันจากปัจจัยลบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในสหรัฐ, อินเดีย และสิงคโปร์

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,841.05 จุด เพิ่มขึ้น 87.68 จุด หรือ +0.32%, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,576.45 จุด เพิ่มขึ้น 2.61 จุด หรือ +0.07% และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 23,675.26 จุด ลดลง 113.67 จุด หรือ -0.48%

ตลาดหุ้นในภูมิภาคยังคงถูกกดดันจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก โดยล่าสุด รัฐนิวยอร์กของสหรัฐแถลงยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจำนวน 5 รายในนครนิวยอร์กซิตี้

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อไวรัสโอไมครอนรายหนึ่งถูกพบในเขตซัฟโฟล์ค เคาตีในเมืองลองไอส์แลนด์ ส่วนอีก 4 รายนั้นพบที่ 3 เมืองของนิวยอร์กซิตี้ โดย 2 รายพบในเมืองควีนส์, 1 รายพบในเมืองบรูคลิน และอีก 1 รายพบในเมืองแมนฮัตตันอย่างไรก็ดี ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กยืนยันว่า การพบไวรัสโอไมครอนระบาดในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า รัฐนิวยอร์กจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เหมือนกับที่เคยประกาศใช้ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจ และทำให้ประชาชนในรัฐนิวยอร์กหลายล้านคนต้องตกงาน

ส่วนในภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุว่า พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเป็นครั้งแรกในประเทศ จำนวน 2 ราย ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนเป็นครั้งแรกในประเทศ จำนวน 2 รายเช่นกัน โดยทั้งคู่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากโยฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่มีการรายงานเมื่อคืนนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 28,000 ราย สู่ระดับ 222,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 240,000 ราย

นักลงทุนยังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจในภูมิภาควันนี้ ได้แก่ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนพ.ย.ของเกาหลีใต้ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ย.ของจีนจากไฉซิน รวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพ.ย.ของสหรัฐ

3

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เข้ารับรางวัล"BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEARS AWARD 2021" โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ได้รับการสำรวจให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี ในกลุ่มการเงินการธนาคารและการลงทุน โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งนิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่จัดทำผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ ในใจของผู้บริโภคในแต่ละประเภท โดยผ่านการคัดเลือกสำรวจ และวิจัยตลาดตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้รับคะแนนโหวตจากผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จแก่องค์กรธุรกิจในการสร้างแรงขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ต่อไป ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง.รูม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

4
คลินิกความงาม เชียงใหม่ดูแลความงามและก็สุขภาพควบคู่กัน โดยทีมแพทย์ กายา บริการของพวกเรามีดังนี้ นวดหน้าใส, ฝังเข็มหน้าใส, กัวซาหน้าใส, ฝังเข็มกระชับสัดส่วน, ทรีทเม้นผลัดเซลล์ผิว, Face cupping, เพิ่มความสูง, โปรแกรมชะลอวัย, แล้วก็รายการอื่นๆอีก

คลินิกความงามkaya alternative clinic ดูแลคุณทั้งผิวหน้า มอบความงามและสุขภาพที่ดี

นวดหน้าเชียงใหม่ฝังเข็มหน้าใส กระตุ้นความงามจากภายใน 5
Dr.Jel CBD CREAM (ด็อกเตอร์ เจล ซีบีดี ครีม) ด็อกเตอร์ เจล คอนเซนเทรต ไบรท์เทนนิ่ง ดีลักซ์ ครีม Dr.Jel Concentrate Brightening Deluxe Cream  

ดูแลปรนนิบัติผิวแพ้ง่าย บอบบาง แห้งกร้าน ลดการอักเสบของผิว ลดการเกิดสิว ให้กลับมาชุ่มชื้น สุขภาพดี ผิวขาวกระจ่างใส  ลบเลือน รอยดำ รอยแดง จากสิว

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Dr.Jel CBD CREAM (ด็อกเตอร์ เจล ซีบีดี ครีม)
CONCENTRATE BRIGHTENING DELUX CREAM
เลขที่จดแจ้ง 73-1-6400001371

โปรโมชั่นพิเศษ !!
เพียง 990 บาท เท่านั้น(จากปกติ 1,290 บาท)
ปริมาณ 30 กรัม

สอบถาม
แอดไลน์ LINE: @529ogirx
โอนเงินจัดส่งฟรี KERRY ทั่วประเทศ
มีบริการเก็บเงินปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก > Dr.Jel CBD CREAM

6

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (3 ธ.ค.64) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (3 ธ.ค.64) จากข้อมูลการซื้อขายหุ้นรายวันผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นดัชนีหนึ่งที่สะท้อนการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ พบว่าหุ้นที่มีการซื้อสุทธิมากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ ได้แก่และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ ได้แก่…หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ ได้แก่และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่

Symbol    Buy    Sell    Total    Net
AQ    115,905,300    58,470,900    174,376,200    57,434,400
BWG    122,076,800    87,445,900    209,522,700    34,630,900
CHG    44,745,102    20,978,904    65,724,006    23,766,198
TWZ    54,185,400    33,925,900    88,111,300    20,259,500
GJS    15,772,200    1,346,800    17,119,000    14,425,400
TTB    82,505,702    69,986,257    152,491,959    12,519,445
EFORL    26,934,000    14,733,800    41,667,800    12,200,200
CGH    24,766,700    14,926,400    39,693,100    9,840,300
TTA    13,372,001    4,331,933    17,703,934    9,040,068
JAS    33,115,001    24,605,647    57,720,648    8,509,354
BCH    13,381,015    5,444,800    18,825,815    7,936,215
BROOK    45,869,100    38,025,378    83,894,478    7,843,722
GUNKUL    18,366,109    10,795,900    29,162,009    7,570,209
FSS    13,385,503    6,465,919    19,851,422    6,919,584
TU    11,652,101    5,905,300    17,557,401    5,746,801
ECL    15,503,300    10,309,200    25,812,500    5,194,100
TRUE    25,865,101    21,542,375    47,407,476    4,322,726
UREKA    4,839,207    574,105    5,413,312    4,265,102
LEO    5,534,401    2,169,101    7,703,502    3,365,300
LH    10,259,072    6,952,496    17,211,568    3,306,576
UBE    5,685,300    2,416,999    8,102,299    3,268,301
NUSA-W4    2,820,000    64,500    2,884,500    2,755,500
CCP    4,266,600    1,528,100    5,794,700    2,738,500
RCL    5,766,500    3,076,711    8,843,211    2,689,789
WICE    3,517,300    919,700    4,437,000    2,597,600
TGPRO    6,764,200    4,314,800    11,079,000    2,449,400
HENG    4,542,200    2,181,200    6,723,400    2,361,000
JUTHA    2,315,700    –    2,315,700    2,315,700
U-P    2,461,500    205,000    2,666,500    2,256,500
EKH    3,482,900    1,341,700    4,824,600    2,141,200
Symbol    Buy    Sell    Total    Net
PSG    13,378,800    56,898,800    70,277,600    -43,520,000
BTS-W8    9,496,177    25,604,730    35,100,907    -16,108,553
STOWER    5,771,400    19,641,402    25,412,802    -13,870,002
SABUY    7,055,954    20,003,200    27,059,154    -12,947,246
IRCP    8,785,800    17,732,800    26,518,600    -8,947,000
BDMS    5,453,824    13,263,714    18,717,538    -7,809,890
XPG    3,857,340    11,479,040    15,336,380    -7,621,700
STOWER-W3    5,000    7,458,100    7,463,100    -7,453,100
AQUA    1,903,700    9,168,000    11,071,700    -7,264,300
BANPU    2,220,001    8,571,140    10,791,141    -6,351,139
IRPC    16,183,701    22,351,705    38,535,406    -6,168,004
NUSA    6,675,628    12,010,800    18,686,428    -5,335,172
AWC    3,770,367    8,493,000    12,263,367    -4,722,633
ANAN    782,099    5,392,570    6,174,669    -4,610,471
NEWS    107,856,000    111,801,400    219,657,400    -3,945,400
PSL    4,842,700    8,607,500    13,450,200    -3,764,800
MACO    4,004,900    7,723,600    11,728,500    -3,718,700
U    11,627,750    15,297,600    26,925,350    -3,669,850
BGRIM    2,821,503    6,413,200    9,234,703    -3,591,697
WIIK-W2    11,886,600    15,469,200    27,355,800    -3,582,600
KTB    10,992,071    14,471,700    25,463,771    -3,479,629
BTS-W7    62,100    3,516,620    3,578,720    -3,454,520
SVT    308,975    3,480,100    3,789,075    -3,171,125
AKR    4,706,800    7,622,300    12,329,100    -2,915,500
CRC    3,008,900    5,878,301    8,887,201    -2,869,401
INET    1,108,400    3,945,400    5,053,800    -2,837,000
SIRI    9,961,310    12,736,097    22,697,407    -2,774,787
BEC    1,576,500    4,238,503    5,815,003    -2,662,003
BIG    709,000    3,193,000    3,902,000    -2,484,000
PPPM    1,404,300    3,757,401    5,161,701    -2,353,101
Symbol    Buy    Sell    Total    Net
BCH    283,255,998    115,421,660    398,677,658    167,834,338
SCB    267,502,019    141,362,524    408,864,543    126,139,495
PTTEP    467,999,053    346,792,105    814,791,158    121,206,948
RCL    254,691,600    135,751,651    390,443,251    118,939,949
TU    234,441,280    118,909,850    353,351,130    115,531,430
ADVANC    422,080,464    326,809,735    748,890,199    95,270,729
CHG    173,528,968    81,201,615    254,730,583    92,327,352
TTA    129,360,975    41,851,133    171,212,108    87,509,841
EA    497,632,282    434,732,094    932,364,376    62,900,188
TIPH    94,105,025    37,387,250    131,492,275    56,717,775
MINT    210,029,408    157,706,660    367,736,068    52,322,748
AH    51,653,580    6,355,390    58,008,970    45,298,190
TISCO    109,469,216    65,481,400    174,950,616    43,987,816
LEO    70,329,643    27,337,703    97,667,346    42,991,940
SCC    167,885,449    125,237,577    293,123,026    42,647,872
FSS    79,717,438    37,873,631    117,591,068    41,843,807
AS    213,688,510    176,064,400    389,752,910    37,624,110
WICE    49,180,500    12,791,820    61,972,320    36,388,680
GUNKUL    87,113,196    51,196,784    138,309,980    35,916,412
GULF    81,791,015    47,289,738    129,080,753    34,501,277
KCE    282,482,808    250,260,597    532,743,405    32,222,211
BWG    111,204,434    79,272,126    190,476,560    31,932,308
LH    86,278,121    58,553,833    144,831,954    27,724,288
MAKRO    88,814,825    61,126,200    149,941,025    27,688,625
CPF    86,537,178    59,843,080    146,380,258    26,694,098
JAS    99,672,561    74,121,829    173,794,390    25,550,732
SINGER    45,082,050    22,011,955    67,094,005    23,070,096
JTS    44,146,475    22,613,997    66,760,472    21,532,478
PTT    290,827,900    270,206,754    561,034,654    20,621,146
TRUE    118,132,191    98,304,123    216,436,314    19,828,068

7


คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวยิงเลือดฝอยทองของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทวิตข้อความแสดงความยินดีกับตนเองที่ตะบันตาข่ายคู่แข่งตลอดอาชีพนักเตะของเขามากกว่า 800 ประตูอย่างเป็นทางการ แถมให้คำมั่นสัญญาว่าตัวเลขดังกล่าวจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ
     คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าซูเปอร์สตาร์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สุดประทับใจกับผลงานของตัวเองที่สามารถยิงประตูได้ถึง 801 ลูกในการแข่งขันระดับอาชีพ พร้อมตั้งเป้าจะเดินหน้าสร้างสถิติให้เพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

     "ซีอาร์ 7" กดสองประตูในแมตช์ช่วย "ปีศาจแดง" เฉือน อาร์เซน่อล 3-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยผลงานดังกล่าวทำให้เจ้าตัวตะบันตาข่ายให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ไปแล้ว 130 ประตู จาก 308 เกม (สถิติรวมทั้ง 2 ช่วงที่อยู่กับทีม)

     นอกจากนี้เขายังทำแอสซิสต์ให้กับ แมนฯ ยูฯ 71 ครั้ง และยังมีส่วนช่วยให้ทีมได้ประตูโดยตรงมากกว่า 200 ลูกตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำมาหารับประทานในถิ่นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ขณะเดียวกันในช่วงที่เล่นให้ เรอัล มาดริด ก็กระซวกตาข่ายไปถึง 450 ประตูจากการเล่น 438 แมตช์

     ในขณะที่ช่วงเล่นกับ "ม้าลาย" ยูเวนตุส ก็ยิงไปถึง 101 ประตู จาก 134 เกม สำหรับทีมชาติโปรตุเกส ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะเจ้าตัวจัดการส่ง.เข้าไปซุกก้นตาข่ายถึง 115 ประตู จาก 184 เกม

     ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ โรนัลโด้ จะได้รับการยกย่องสรรเสริญทั่วสารทิศจากผลงานระดับมาสเตอร์พีซ โดยงานนี้ "เฮียโด้" ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวจัดการทวิตข้อความผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์ว่า "มันช่างมีความสุขมากๆ ที่กลายเป็นนักฟุต.คนแรกที่ยิงประตูได้มากกว่า 800 ลูกอย่างเป็นทางการ"


     "นี่คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง และต้องจดจำอย่างไม่มีวันลืมเลือน ขอบคุณสำหรับแฟน.ทุกๆ คนของผมที่ยืนหยัดเคียงข้างผมมาตลอด 801 ประตู และยังคงมีต่อไปเรื่อยๆ !" โรนัลโด้ ระบุ

8

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีมีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระจนเกินควรต่อบลจ. คาดประกาศใช้ไตรมาสแรกปี 65

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าก.ล.ต.มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีกองทุนรวม โดยกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารขาดสภาพคล่องซึ่งทำให้ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ในเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่ผู้ชำระบัญชีได้จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเช็คแต่ทางด้านผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน ทำให้ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการวางทรัพย์ 

 

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. จึงเสนอแนวทางให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยรายงานความคืบหน้าเป็นรายเดือนบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) นอกจากนี้ การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีควรดำเนินการโดยเร็วนับแต่วันเลิกกองทุนรวม โดยกำหนดให้แจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีผ่านระบบบนเว็บไซต์ของสำนักงานโดยไม่ชักช้า เพื่อลดภาระในการดำเนินการของ บลจ. ทั้งนี้ คาดว่าประกาศจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 1 ปี 2565

9
ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้สมัยนี้เราต้องหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น จึงมีการดูแลสุขภาพในหลาย ๆ เรื่องที่ช่วยให้เราได้ดูแลสุขภาพของตนเอง อย่างการงดของมันของทอด ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนหันมาสนใจหม้อทอดไร้น้ำมันกันมากขึ้น ดังนั้น ใครคิดที่จะงดของมัน ของทอด และกำลังมองหาหม้อทอดน้ำมันกันอยู่ มาดู 4 หม้อทอดไร้น้ำมัน ที่ปรุงอาหารอร่อย ร้อนเร็วกันดีกว่าค่ะ

1. หม้อทอดไร้น้ำมัน TEFAL รุ่น EY201866 ขนาด 1.2 กก.

หม้อทอดไร้น้ำมัน TEFAL รุ่น EY201866 ซึ่งมีความจุมาใหเ 1.2 กก. จึงสามารถปรุงอาหารในปริมาณมากได้มากกว่าหม้อทอดทั่วไป อีกทั้งยังมาพร้อมเทคโนโลยีฮอทแอร์ จึงช่วยในการกระจายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบเมนูเพื่อสุขภาพได้หลากหลาย อาทิ เมนูทอด ปิ้ง ย่าง และอบ ได้โดยที่ไม่ต้องใข้น้ำมัน สามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 60 นาที โดยจะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อครบเวลา และยังเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้เอง ตั้งแต่ 80-200 องศาเซลเซียส ด้วยกำลังไฟ 1,500 วัตต์ อีกทั้งยังสามารถถอดล้างได้โดยสะดวก

2. หม้อทอดไร้น้ำมัน PHILIPS รุ่น  HD9200/91 ขนาด 0.8 กก.

หม้อทอดไร้น้ำมัน PHILIPS ก็เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากชาวรักสุขภาพหลายคน โดยหมอทอดรุ่นนี้มีขนาด 0.8 กก. พร้อมความจุ 4.1 ลิตร พร้อมเทคโนโลยี Rapid Air ที่ช่วยอาหารที่ปรุงสุกกรอบนอกนุ่มใน แต่มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเพราะช่วยให้อาหารได้รับไขมันน้อยลงถึง 90% โดยมีกำลังไฟ 1400 วัตต์ ทั้งยังสามารถควบคุม และปรับอุณหภูมิด้วยระดับความร้อน 80-200 องศาเซลเซียส สามารถตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้าได้ถึง 60 นาที นอกจากนี้ยังมีสารคลือบกันอาหารติดเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

3. หม้อทอดไร้น้ำมัน ELECTROLUX รุ่น E6AF1-220K ความจุ 3 ลิตร

มาถึงหม้อทอดไร้น้ำมัน จาก ELECTROLUX ช่วยดูแลสุขภาพของคุณกันบ้างค่า ซึ่งมาพร้อมความจุ 3 ลิตร มีระบบหมุนเวียนลมร้อนจึงช่วยให้อาหารกรอบขึ้น ด้วยไม่ต้องใช้น้ำมัน อีกทั้งยังควบคุมการทำงานระบบลูกบิด ปรับอุณหภูมิตั้งแต่ 80-200 องศาเซลเซียส ทั้งยังสามารถตั้งเวลาได้สูงสุดถึง 60 นาที นอกจากนี้ยังปุ่มล็อกนิรภัยป้องกันตะกร้าทอดหลุดขณะเคลื่อนย้าย และตะแกรงสเตนเลสที่ช่วยให้ทำเมนูย่างได้ง่ายขึ้น

4. หม้อทอดไร้น้ำมัน RUSSELL HOBBS รุ่น RHAF3C ความจุ 3.5 ลิตร

สำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องสุดท้ายที่เราแนะนำในวันนี้มาพร้อมความจุ 3.5 ลิตร สามารถทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น อบ, ย่าง, คั่ว และทอด พร้อมระบบการใช้งานแบบมือหมุนจึงช่วยให้เราสามารถกำหนดความกรอบของเมนูอาหารได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าอุณหภูมิความร้อนได้สูงสุด 220 องศาเซลเซียส ด้วยกำลังไฟ 1,400-1,600 วัตต์

สี่หม้อทอดที่ช่วยทุกคนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เห็นแล้วใช่มั้ยว่าเราสามารถรับประทานอาหารที่อร่อยไปพร้อม ๆ กับการดูแลสุขภาพของตนเองได้ดังนั้นพร้อมมองข้ามการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันอย่างเด็ดขาดค่ะ

10


นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาได้ค้นพบ “ปัจจัยหลัก” ที่ทำให้เกิดภาวะเลือดอุดตันหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้า

วัคซีนโควิด-19 เป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญในการป้องกันและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจุบัน ก็มีวัคซีนหลายชนิดหลายยี่ห้อที่ถูกนำมาใช้ในประเทศ/พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

หนึ่งในวัคซีนโควิด-19 ที่ถือว่ามีประสิทธิภาพดีและช่วยชีวิตคนได้เป็นล้าน ๆ คนคือ “แอสตร้าเซเนก้า” แต่ด้วยผลข้างเคียงอย่างการ “เกิดภาวะเลือดแข็งตัว ลิ่มเลือดอุดตัน” ซึ่งแม้โอกาสเกิดจะน้อย แต่ก็ทำให้เกิดความลังเลในหมู่ประชาชนอยู่ดี จนหลายคนตัดสินใจไม่ฉีดวัคซีนเพราะกลัวผลข้างเคียงก็มี

3 ใน 4 ของผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในแอฟริกาใต้ เป็นสายพันธุ์โอไมครอน

ADVERTISEMENT


แพทย์อิสราเอลเชื่อ ตัวเองติดโควิด-19 “โอไมครอน” จาก "ลอนดอน"

เปิดผลทดสอบชุดตรวจ ATK จากแล็บยุโรป หาโอไมครอนได้หรือไม่ พบบางยี่ห้อมีขายในไทย

พบแล้ว! สาเหตุฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้าแล้วเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ทีมวิจัยจากเมืองคาร์ดิฟฟ์ แคว้นเวลส์ สหราชอาณาจักร จึงจับมือทีมวิจัยสหรัฐฯ โดยมีทุนวิจัยจากรัฐบาล ในการหาคำตอบว่า อะไรที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้า เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และลดความกลัวของประชาชนทั่วโลก

พวกเขาพบว่า มีโปรตีนในเลือดที่ดึงดูดส่วนประกอบสำคัญของวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้า จนเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน จนทำให้เกิดลิ่มเลือดที่เป็นอันตรายได้

หลังจากผลการวิจัยเบื้องต้นของทีมวิจัยคาร์ดิฟฟ์-สหรัฐฯ ได้รับการตีพิมพ์ นักวิทยาศาสตร์ของแอสตร้าเซเนก้าเองก็ได้มาเข้าร่วมเป็นโครงการวิจัยเช่นกัน

โฆษกของแอสตร้าเซเนก้าเน้นว่า การเกิดลิ่มเลือดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าจากการฉีดวัคซีน และยังไม่มีคำอธิบายที่ครบถ้วนว่าทำไมจึงเกิดขึ้น

“แม้ว่าการวิจัยจะยังไม่เป็นที่สิ้นสุด แต่ก็มีข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ และแอสตร้าเซเนก้ากำลังสำรวจวิธีการใช้ประโยชน์จากการค้นพบนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการกำจัดผลข้างเคียงนี้” เธอกล่าวเสริม


มี 2 เบาะแสเบื้องต้นสำหรับนักวิจัยที่ตรวจสอบภาวะลิ่มเลือดอุดตัน คือ

ความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดสูงขึ้นในวัคซีนบางชนิดเท่านั้น
ผู้ที่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันมักมีแอนติบอดีที่ผิดปกติ ซึ่งจะโจมตีโปรตีนในเลือด เรียกว่า “เกล็ดเลือดส่วนที่ 4 (Platelet Factor 4)”
หลักการทำงานของวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้าคือ นำตัวอย่างรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายเพื่อฝึกฝนระบบภูมิคุ้มกัน เหมือนฝึกทหารให้รู้ว่าศัตรูมีหน้าตาเป็นอย่างไร โดยสำหรับแอสตร้าเซเนก้า จะใช้อะดีโนไวรัส หรือไวรัสไข้หวัดธรรมดาจากชิมแปนซี มาผสมกับรหัสพันธุกรรมโควิด-19 ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ส่งข้อมูลศัตรูให้ทหาร

นักวิจัยคิดว่า อะดีโนไวรัสนี้อาจเชื่อมโยงกับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในบางคน ดังนั้นพวกเขาจึงใช้เทคนิคที่เรียกว่า “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง (Cryo-Electron Microscopy)” ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคงรูปร่างของชีวโมเลกุล เช่น โปรตีน และสร้างสภาพกระบวนการทางเคมีอันซับซ้อนของมันขึ้นมาได้ โดยในกรณีนี้นำมาถ่ายภาพของอะดีโนไวรัสในรายละเอียดระดับโมเลกุล


การศึกษาของทีมวิจัยคาร์ดิฟฟ์-สหรัฐฯ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances พบว่า พื้นผิวด้านนอกของอะดีโนไวรัสดึงดูดโปรตีนเกล็ดเลือดส่วนที่ 4 ราวกับเป็นแม่เหล็ก

ศ.อลัน ปาร์กเกอร์ หนึ่งในนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ กล่าวว่า “อะดีโนไวรัสมีคุณสมบัติเหมือนเป็นขั้วลบ ส่วนเกล็ดเลือดส่วนที่ 4 มีคุณสมบัติเป็นบวกอย่างมาก และทั้งสองสิ่งนี้มีความพอเหมาะพอดีกัน”

เมื่ออะดีโนไวรัสเกาะเข้ากับเกล็ดเลือดส่วนที่ 4 มันมีโอกาสจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเกิดความสับสนว่ามันเป็นไวรัสร้าย จึงปล่อยแอนติบอดีเข้าสู่กระแสเลือด แอนติบอดีก็จะไปจับกลุ่มกับเกล็ดเลือดส่วนที่ 4 และกระตุ้นการก่อตัวของลิ่มเลือดที่เป็นอันตราย

พบแล้ว! สาเหตุฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้าแล้วเกิดลิ่มเลือดอุดตัน

ปาร์กเกอร์กล่าวเสริมว่า “เราสามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงระหว่างอะดีโนไวรัสกับเกล็ดเลือดส่วนที่ 4 ได้ เราพบตัวกระตุ้นการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันแล้ว แต่ยังมีอะไรอีกมากที่เราต้องทำต่อไป”

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันนี้ต้องอาศัยโชคหลายอย่าง จึงเป็นเรื่องที่เกิดได้ยาก เฉพาะในสหราชอาณาจักร หลังจากฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าไปราว 50 ล้านโดส ก็พบเคสลิ่มเลือดอุดตันเพียง 73 รายเท่านั้น

ทีมวิจัยคาร์ดิฟฟ์หวังว่าการค้นพบนี้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงวัคซีนโควิด-19 ที่ใช้อะดีโนไวรัสในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่แม้จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็อันตรายเหล่านี้

11
เครื่องเล่นไหล่ จำหน่าย เครื่องเล่นไหล่ สามารถเล่นได้ทั้งไหล่หน้าและไหล่หลัง คุณดีภาพดีนำเข้าจากต่างประเทศ

เครื่องเล่นไหล่ เป็นส่วนที่ทำไหล่ของเราดูสวยงาม และสามารถเก็บรายละเอียดไหล่ ด้านหน้า หรือ ไหล่หลังได้ มีทั้งแบบ machine และ pin load และ free weight สามารถทำให้ไหล่ดูสวยงาม และเป็นเกรดฟิตเนส

Facebook : CCT Fitness นำเข้าเครื่องออกกำลังกาย
Tel: 089-750-7380
สนใจชมตัวอย่างสินค้า >> https://goo.gl/maps/RBNaNTLmk8LD3T2A8 

12ขายปลีกส่ง อาหารสัตว์ เช่น อาหารหมา อาหารแมว อาหารนก อาหารหนู อาหารเต่า กระต่าย และสัตว์ชนิดอื่น ทรายแมว  เรายังมีอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ขายในราคาไม่แพง  รับตัวแทนจำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง 

บริษัท 42 อยู่ดีโภคภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 56/314-315 หมู่ที่ 7 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

13
ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 652 จุดเมื่อคืนนี้ (30 พ.ย.) หลังจาก"เจอโรม พาวเวล" ประธานเฟด ส่งสัญญาณยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที่คาดไว้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,483.72 จุด ลดลง 652.22 จุด หรือ -1.86%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,567.00 จุด ลดลง 88.27 จุด หรือ -1.90% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,537.69 จุด ลดลง 245.14 จุด หรือ -1.55%
          

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)แถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาเมื่อคืนนี้ว่า เฟดอาจปรับลดวงเงินในโครงการ QE มากกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน โดยเฟดจะหารือกันในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 14-15 ธ.ค."ขณะนี้เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมาก และแรงกดดันจากเงินเฟ้อได้เพิ่มสูงขึ้น ผมจึงเห็นว่าถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่เฟดจะพิจารณายุติโครงการซื้อพันธบัตรให้เร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเดือน โดยเราจะหารือกันในการประชุมครั้งต่อไป" นายพาวเวลกล่าว
         

ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน


ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วงลงหนักสุดในบรรดาหุ้น 11 กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P500 โดยปรับตัวลง 3% 

 

ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานดิ่งลง 2.5% หลังจากราคาน้ำมัน WTI ทรุดตัวลงกว่า 5% เมื่อคืนนี้
 
หุ้นกลุ่มโรงแรม, กลุ่มเรือสำราญ และกลุ่มธุรกิจบริการด้านการเดินทาง ต่างก็ร่วงลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน  หุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์ร่วงลงเช่นกัน 


ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้ เอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์เปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึ้น 19.5% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี แต่ต่ำกว่าระดับ 19.8% ในเดือนส.ค. และเป็นครั้งแรกที่ราคาบ้านได้ชะลอตัวลงเมื่อเทียบรายปีนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563
          
          
นักลงทุนจับตาสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพ.ย.ในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะพุ่งขึ้น 581,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. หลังจากที่เพิ่มขึ้น 531,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค.

14
คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งเมื่อดันไปกด "ไลค์" ข้อความวิจารณ์ในเชิงลบต่อ ลิโอเนล เมสซี่ ที่ได้รางวัล.ทองคำ แถมยังตอบกลับสั้นๆ แต่ทำให้สนั่น "ไอจี" เลยทีเดียว
          คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีส ตกเป็นประเด็นในวงการลูกหนังอีกครั้ง หลังกด "ไลค์" คอมเมนต์ของแฟน.รายหนึ่งที่กล่าวหา ลิโอเนล เมสซี่ ว่าไม่สมควรที่จะคว้าบัลลง ดอร์ ประจำปี 2021

           เมสซี่ ผงาดคว้ารางวัล.ทองคำ ด้วยการเอาชนะคะแนนโหวต โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ เพียงแค่ 33 คะแนน จากการประกาศผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยทำให้เขาได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้ไปครอบครองรวมเบ็ดเสร็จ 7 สมัย


           อย่างไรก็ตามความสำเร็จของ สตาร์ลูกหนังปารีส แซงต์-แชร์กแมง กลับโดนหลายคนไม่เห็นด้วย และมีบางรายถึงขนาดแสดงความเห็นรุนแรงต่อว่า เมสซี่ ปล้นบัลลง ดอร์ มาจาก หัวหอกทีมชาติโปแลนด์ ผ่านอินสตาแกรม เว็บไซต์ยอดฮิต 

           กระนั้นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเกิดจากการที่ โรนัลโด้  ใช้แอคเคาน์ "ไอจี" ของตัวเอง เข้าไปกด "ไลค์" หลังจากที่ได้อ่านข้อความดังกล่าวที่ระบุว่า เมสซี่ ไม่คู่ควรกับ.ทองคำในปีนี้

           "มันเป็นการปล้น, สกปรก, น่าละอาย  และมันช่างน่าเสียใจที่สุด การที่คุณได้เห็นใครคนหนึ่งที่เก่งมากพอจะรู้ว่าสมควรได้รับรางวัลนี้ กระนั้นรางวัลที่เขาได้รับมันไม่มีค่า และไร้ซึ่งความสุข ไม่มีความภาคภูมิใจเลย" 

ADVERTISEMENT


           ที่เด็ดยิ่งไปกว่านั้นก็คือ อดีตดาวเตะ "ราชันชุดขาว" เรอัล มาดริด และ "ม้าลาย" ยูเวนตุส ดันตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความผ่าน "ไอจี" ของเขาว่า "เป็นความจริง" 

           ทั้งนี้ โรนัลโด้ ที่ปัจจุบันค้าแข้งกับ "ปีศาจแดง" แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีโอกาสคว้ารางวัลบัลลง ดอร์ 5 สมัย โดนทัวร์ลงเต็มๆ หลังแฟนคลับของ เมสซี่ ไม่พอใจกับการกระทำดังกล่าวของเขา

15

โลธาร์ มัทเธอุส อดีตแข้งคนดัง ระบุ ไม่เข้าใจว่าทำไมรางวัล บัลลง ดอร์ 2021 ถึงไม่ตกเป็นของ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ขณะที่ ปินี่ ซาฮาวี่ เอเยนต์ของดาวเตะชาวโปแลนด์ก็ไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้เหมือนกัน
    โลธาร์ มัทเธอุส ตำนานดาวเตะชาวเยอรมัน กล่าวว่าตนไม่เข้าใจเลยว่าทำไม โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ดาวยิงคนเก่งของ บาเยิร์น มิวนิค ถึงไม่ได้รางวัล บัลลง ดอร์ ประจำปี 2021

    เลวานดอฟสกี้ ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่คนเคยมองว่าเขาควรจะได้รางวัลล บัลลง ดอร์ ในปี 2020 แต่สุดท้ายฟร้องซ์ ฟุต. นิตยสารชื่อดังก็ยกเลิกการมอบรางวัลในปีนั้นโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถึงแม้หลังจากนั้นดาวเตะชาวโปแลนด์จะยังโชว์ฟอร์มได้สุดยอด แต่สุดท้ายรางวัล บัลลง ดอร์ ประจำปี 2021 ก็ตกเป็นของ ลิโอเนล เมสซี่ จากการที่ดาวเตะชาวอาร์เจนไตน์ทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเหมือนกัน รวมถึงยังมีแชมป์ โคปา อเมริกา ติดมือด้วย

    มัทเธอุส ให้สัมภาษณ์กับ สปอร์ต บิลด์ สื่อกีฬาชื่อดังของเมืองเบียร์ว่า "พูดกันตามตรงนะ หลังจากที่การตัดสินมันออกมาเป็นแบบนี้น่ะผมก็ไม่เข้าใจอีกแล้วว่าโลกของเรามันเป็นอะไรกัน ที่จริงผมให้ความเคารพ เมสซี่ และนักเตะชั้นยอดคนอื่นๆ ที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลนี้นะ แต่มันไม่มีใครที่สมควรได้รางวัลมากไปกว่า เลวานดอฟสกี้ อีกแล้ว"

    "ปีก่อน ฟร้องซ์ ฟุต. ไม่ได้มอบรางวัลให้เขา (เลวานดอฟสกี้) ถ้านับเฉพาะแชมป์ที่เขาได้กับ บาเยิร์น ในปี 2020 น่ะ มันก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครที่เทียบกับเขาได้ และต่อให้คุณนับเฉพาะในปี 2021 เขาก็ยังเหนือกว่าคนอื่นๆ อยู่ดี"

    ขณะที่ ปินี่ ซาฮาวี่ เอเยนต์ของ เลวานดอฟสกี้ ก็ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินที่ออกมาเหมือนกัน "ผมต้องขอแสดงความยินดีกับ เมสซี่ เขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งและเป็นตำนานของวงการฟุต.ไปตลอดกาล แต่รางวัล บัลลง ดอร์ 2021 มันไม่ควรจะเป็นของเขา ไม่ใช่ในครั้งนี้ รางวัลลูกฟุต.ทองคำควรจะเป็นของ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ มันไม่ใช่ว่าเขาโดนปล้นหรอกนะ แต่เขาคือคนที่สมควรจะได้รับมัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมีแฟน.หลาย 100 ล้านคนที่ยอมรับได้ยากกับผลการโหวตของรางวัลที่ทรงเกียรติมากที่สุดในวงการฟุต. วันจันทร์มันควรจะจบลงโดยที่ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ได้รางวัล บัลลง ดอร์ เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขา"

Pages: [1] 2 3 ... 26